Søk på våre nye deltidskull innen Data Science og Cybersecurity

#1 Corporate Training

Forvandle teamet ditt. Gi virksomheten et løft.

Å investere i de ansattes fortsatte vekst og utvikling er avgjørende for å holde seg relevant og konkurransedyktig i dagens globale industrilandskap, som utvikler seg raskt. Derfor har vi lansert Code Labs Academy (CLA), et opplæringstilbud for bedrifter, for å gi medarbeiderne de ferdighetene og kunnskapene de trenger for å trives i rollene sine og dermed bidra til organisasjonens suksess.

Hvorfor velge CLAs bedriftsopplæring?

CLAs bedriftsopplæring er utviklet for å hjelpe bedrifter med å heve kompetansen til sine ansatte. Dette bidrar ikke bare til å engasjere og forbedre den nåværende arbeidsstyrken, men sparer også uvurderlig tid og penger på å ansette ny arbeidskraft. Hvert opplæringsprogram er skreddersydd for hver enkelt bedrift, og omfatter ferdigheter som spenner fra webutvikling til UI/UX-design og fra cybersikkerhet til datavitenskap, anvendt på tvers av de relevante rollene hvert enkelt teammedlem har.

Skreddersydd til din virksomhets behov

Vi vet at hver organisasjon er unik, med sine egne utfordringer og mål. Vi skreddersyr opplæringsprogrammene våre slik at de samsvarer med virksomhetens mål og tar for seg kompetansegapet, og sørger for at de ansatte tilegner seg relevant kunnskap og kompetanse for å overvinne de største organisatoriske hindringene.

Trenere med bransjeekspertise

Våre instruktører for bedriftsopplæring er håndplukkede, erfarne fagfolk med omfattende bransjeerfaring og ekspertise. De er godt kjent med de nyeste trendene og beste praksisene på sitt felt, slik at teamet ditt får praktisk innsikt og konkrete strategier som de umiddelbart kan bruke i arbeidet sitt.

Fleksible leveringsalternativer

Vi forstår at det kan være vanskelig å finne tid til opplæring i en travel hverdag. Derfor tilbyr vi fleksible leveringsalternativer som kan tilpasses teamets tilgjengelighet og preferanser. Du kan velge mellom fysiske økter, virtuelle klasserom eller en hybridmodell for å optimalisere læringsutbyttet og samtidig minimere forstyrrelser i den daglige driften og uendelige tidsfrister.

Støtte til livslang læring

Vårt engasjement for kompetanseheving strekker seg utover opplæringsprogrammet. Vi tilbyr løpende læringsstøtte med tilgang til vår CLA learner-plattform og læringsressurser, samt fremtidige muligheter for kontinuerlig utvikling. Målet vårt er å skape en kultur for livslang læring i organisasjonen, slik at de ansatte kan ligge i forkant av bransjetrender og tilpasse seg fremtidige utfordringer.


Hva vi underviser i

Våre bransjeeksperter vil veilede teamet ditt gjennom nøye utvalgte kursplaner som er utformet for å engasjere hver enkelt medarbeider. Ved å fokusere på disse etterspurte ferdighetene setter vi medarbeiderne i stand til å takle komplekse utfordringer, tenke nytt og bidra til organisasjonens suksess.

HTML, CSS og JavaScript

Legg grunnlaget for webutvikling med disse viktige språkene.

Rammeverk for front-end

Utnytte populære rammeverk som React og Angular til å skape dynamiske og responsive webapplikasjoner.

Back-end-utvikling

Forståelse av server-side-teknologier som Node.js og PHP for å bygge robuste web-API-er og databaseinteraksjoner.

Full-stack-utvikling

Behersker både front-end- og back-end-utvikling for å skape helhetlige nettløsninger.

Beste praksis for websikkerhet

Innarbeide sikkerhetstiltak for å beskytte webapplikasjoner mot sårbarheter og angrep.

Ønsker du en mer spesialisert opplæring?

Dette er bare noen av de mulige temaene for opplæringen. Bestill gjerne en samtale med oss for å snakke om dine spesifikke opplæringsbehov!

Bestill en samtale med en av våre bedriftsopplæringskonsulenter.

Invester i dine ansattes vekst og frigjør deres fulle potensial med vårt kompetansehevingsprogram for bedrifter. Ta kontakt med oss i dag for å diskutere hvordan vi kan skreddersy et program som oppfyller organisasjonens unike behov og mål. Sammen kan vi utstyre teamet ditt med de ferdighetene de trenger for å trives i et forretningslandskap i rask endring.

Code Labs Academy © 2024 Alle rettigheter forbeholdes.