Ansök till våra nya deltidskullar inom Data Science och Cybersecurity

#1 Corporate Training

Förändra ditt team. Stärk ditt företag.

Att investera i medarbetarnas fortsatta tillväxt och utveckling är avgörande för att förbli relevant och konkurrenskraftig i dagens snabbt framväxande globala branschlandskap. Det är därför vi har lanserat våra företagsutbildningsalternativ Code Labs Academy (CLA) för att höja kompetensen och ge din personal de färdigheter och kunskaper de behöver för att trivas i sina roller och därmed driva din organisations framgång.

Varför välja CLA:s företagsutbildning?

CLA:s företagsutbildningar är utformade för att hjälpa företag att kompetensutveckla och omskola sina anställda. Detta engagerar och förbättrar inte bara deras nuvarande arbetskraft, utan sparar också ovärderlig tid och pengar på att anställa en ny arbetskraft. Varje utbildningsprogram är skräddarsytt för varje företag och omfattar färdigheter som sträcker sig från webbutveckling till UI/UX-design och från cybersäkerhet till datavetenskap, som tillämpas på alla relevanta roller som varje teammedlem har.

Skräddarsydd för dina affärsbehov

Vi förstår att varje organisation är unik, med specifika utmaningar och mål. Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att anpassas till era affärsmål och ta itu med just era kompetensbrister, så att era medarbetare får relevant kunskap och kompetens för att övervinna de mest framträdande organisatoriska hindren.

Utbildare med branschexpertis

Våra instruktörer för företagsutbildning är handplockade erfarna yrkesmänniskor med omfattande branscherfarenhet och expertis. De är väl insatta i de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område för att kunna förse ditt team med praktiska insikter och konkreta strategier som de omedelbart kan tillämpa i sitt arbete.

Flexibla leveransalternativ

Vi förstår att det kan vara svårt att hitta tid för utbildning i ett hektiskt arbetsschema. Därför erbjuder vi flexibla leveransalternativ som kan anpassas efter teamets tillgänglighet och preferenser. Välj mellan personliga sessioner, virtuella klassrum eller en hybridmodell för att optimera inlärningsresultaten och samtidigt minimera störningar i den dagliga verksamheten och oändliga deadlines.

Stöd till livslångt lärande

Vårt engagemang för kompetensutveckling sträcker sig längre än till utbildningsprogrammet. Vi erbjuder kontinuerligt stöd med tillgång till vår CLA-learner-plattform och dess utbildningsresurser, samt framtida möjligheter till kontinuerlig utveckling. Vårt mål är att främja en kultur av livslångt lärande inom din organisation och ge dina medarbetare möjlighet att ligga steget före branschtrender och anpassa sig till framtida utmaningar.


Vad vi lär ut

Våra branschexperter coachar ditt team genom noggrant utvalda kursplaner som är utformade för att engagera varje medarbetare. Genom att fokusera på dessa efterfrågade färdigheter ger vi dina teammedlemmar möjlighet att hantera komplexa utmaningar, förnya sig och bidra till din organisations framgång.

HTML, CSS och JavaScript

Lägg grunden för webbutveckling med dessa viktiga språk.

Ramverk för front-end

Utnyttja populära ramverk som React och Angular för att skapa dynamiska och responsiva webbapplikationer

Back-end-utveckling

Förstå serverbaserad teknik som Node.js och PHP för att bygga robusta webb-API:er och databasinteraktioner

Fullständig utveckling

Behärskar både front-end- och back-end-utveckling för att skapa heltäckande webblösningar

Bästa praxis för webbsäkerhet

Införliva säkerhetsåtgärder för att skydda webbapplikationer från sårbarheter och attacker

Letar du efter en mer specialiserad utbildning?

Detta är bara några exempel på möjliga utbildningsämnen. Boka gärna ett samtal med oss för att prata om dina specifika utbildningsbehov!

Boka ett samtal med vår konsult för företagsutbildning.

Investera i dina medarbetares tillväxt och frigör deras fulla potential med vårt Corporate Training Upskilling Program. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy ett program som uppfyller din organisations unika behov och mål. Tillsammans kan vi utrusta ditt team med de färdigheter de behöver för att trivas i ett snabbt föränderligt affärslandskap.

Code Labs Academy © 2024 Alla rättigheter förbehållna.