Søk på våre nye deltidskull innen Data Science og Cybersecurity

Finansiering med Bildungsgutschein (tysk utdanningskupong)

Slik søker du og lærer å kode gratis!

Hva er en utdanningskupong?

En Bildungsgutschein er en utdanningskupong som utstedes av arbeidsformidlingen/Jobcenter (Agentur für Arbeit) til personer som er arbeidsledige (eller snart blir arbeidsledige). Denne kupongen dekker alle kostnader til videreutdanning for å hjelpe folk med å komme raskere i jobb og bekjempe arbeidsledighet.

Det er bare institusjoner som har bestått en streng sertifiseringsprosess som kan motta Bildungsgutschein. Code Labs Academy er stolt sertifisert, og derfor er alle våre bootcamps ikke bare tilgjengelige på denne måten, men også kvalitetssjekket!

Dekker det hele skolepengene?

Ja! Bildungsgutschein dekker alle akademiske kostnader ved utdanningsinstitusjonen som tilbyr utdanningen din. Når du har mottatt kupongen, trenger du bare å investere i tid og hardt arbeid.

Hvem kan søke?

Minimumskravene for å være berettiget til en Bildungsgutschein er:

Registrert som bosatt i Tyskland

Enten du er tysk statsborger eller utlending bosatt i Tyskland, må du ha en Anmeldebescheinigung (registreringsbevis).

Faller inn under en av disse kategoriene:

Mottak av arbeidsledighetstrygd

Hvis du mottar Arbeitslosengeld I (arbeidsledighetstrygd), kan du også søke om Bildungsgutschein for å få hjelp til å skaffe deg en ny jobb.

I fare for å bli arbeidsledig

Hvis din nåværende arbeidskontrakt snart går ut, eller du har fått beskjed om at jobben din står i fare for å bli oppsagt, kan du også få innvilget en Bildungsgutschein. Du må imidlertid ha jobbet og betalt skatt i minst ett år for å være berettiget til Bildungsgutschein.

Funding with a Bildungsgutschein - Code Labs Academy

Hvordan kan jeg søke?

1

Sørg for at du er registrert hos Agentur für Arbeit eller Jobcenter, enten som arbeidsledig eller arbeidssøker.

2

Bestill en konsultasjonstimenettet hos ditt lokale Agentur für Arbeit eller Jobcenter, ved å ringe 0800 4 555500 eller ved å møte opp personlig på ditt lokale kontor.

3

Søk på en av våre bootcamps før du møter opp på jobbsenteret - avtal et møte med oss, så gir vi deg all informasjon du trenger om bootcampene våre før du søker om voucher.

4

Når du møter opp hos byrået eller jobbsenteret, er du klar til å argumentere godt for hvorfor en bootcamp med CLA er riktig for dine karrieremål.

5

Når du har fått kupongen din, kan du kontakte oss med de gode nyhetene! Vi signerer kupongen og sender den tilbake til agenten din, og sender deg deltakerkontrakten slik at du offisielt kan registrere deg som CLA-deltager.

Ønsker du å ta kontakt?

Vi hjelper deg mer enn gjerne med å undersøke muligheten for å finansiere bootcampen vår med en Bildungsgutschein.

Code Labs Academy © 2024 Alle rettigheter forbeholdes.