Θέσεις εργασίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για λιγότερο "τεχνικούς" ανθρώπους

Cyber Security Skills Gap
Information Security Officer
Cyber Security Educator
Cyber Security Careers
Θέσεις εργασίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για λιγότερο "τεχνικούς" ανθρώπους cover image

Σε μια εποχή όπου το ψηφιακό τοπίο εξελίσσεται με πρωτοφανή ρυθμό, η ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν ήταν ποτέ υψηλότερη. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Έρευνας για τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο του Fortinet 2023, ο αριθμός των οργανισμών που ανέφεραν πέντε ή περισσότερες παραβιάσεις αυξήθηκε κατά 53% μεταξύ 2021 και 2022. Πολλοί ηγέτες αποδίδουν αυτές τις παραβιάσεις, τουλάχιστον εν μέρει, στην έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μεταξύ των επαγγελματιών πληροφορικής.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι κατάλληλοι για τις τεχνικές λεπτομέρειες της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τα καλά νέα είναι ότι το πεδίο της προστασίας στον κυβερνοχώρο εκτείνεται πέρα από τον δυαδικό κόσμο της κωδικοποίησης και των ρυθμίσεων. Η Dr. Christine Izuakor, μια διακεκριμένη ηγέτιδα της κυβερνοασφάλειας με δεκαετή εμπειρία στην επίλυση σύνθετων προκλήσεων στον κυβερνοχώρο σε εταιρείες του Fortune 100, προτείνει ότι υπάρχουν τρεις κοινοί τομείς σταδιοδρομίας στον κυβερνοχώρο: Διοίκηση, τεχνική και ανώτερη ηγεσία. Για όσους έχουν λιγότερη κλίση προς τις τεχνικές πτυχές, ο τομέας της διαχείρισης θα μπορούσε να προσφέρει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Πλοήγηση στον τομέα διαχείρισης

Ο τομέας της διαχείρισης και διακυβέρνησης της ασφάλειας επικεντρώνεται στην εποπτεία και τη διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εντός ενός οργανισμού. Αν και η καλή κατανόηση της τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας, ο τομέας αυτός τείνει να είναι λιγότερο τεχνικός σε σύγκριση με άλλους. Αντί να εμβαθύνει σε ρυθμίσεις συστημάτων, μια πορεία καριέρας στη διαχείριση της ασφάλειας συνεπάγεται:

  1. Αξιοποίηση της επιχειρηματικής οξυδέρκειας

  2. Καλές οργανωτικές δεξιότητες διαχείρισης

  3. Ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες για την προγραμματική διαχείριση της ασφάλειας με τους υπαλλήλους

Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών: Διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Ένας πολλά υποσχόμενος επαγγελματικός τίτλος στον τομέα αυτό είναι αυτός του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECSF), ένας ISO διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας ενός οργανισμού και στην εφαρμογή της. Αποστολή τους είναι να καθορίζουν, να διατηρούν και να επικοινωνούν το όραμα, τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της κυβερνοασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση της εφαρμογής της πολιτικής κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρο τον οργανισμό και τη διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών με εξωτερικές αρχές και επαγγελματικούς φορείς.

Εκπαιδευτικός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Γέφυρα Γνώσης

Μια άλλη οδός στον τομέα της διαχείρισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με το ECSF, ένας Εκπαιδευτής Κυβερνοασφάλειας είναι επιφορτισμένος με τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ατόμων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η αποστολή τους περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διεξαγωγή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, τεχνικές και μέσα διδασκαλίας, εργάζονται για την ενίσχυση της κουλτούρας, των δυνατοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Κάντε το πρώτο βήμα στη διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Καθώς οι οργανισμοί παλεύουν με το διευρυνόμενο χάσμα δεξιοτήτων, τα άτομα που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρήσεων γίνονται όλο και πιο απαραίτητα στον αγώνα κατά των απειλών στον κυβερνοχώρο. Έτσι, αν σας ιντριγκάρει η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αλλά δεν είστε τόσο "τεχνίτης", υπάρχει ακόμα ένας κόσμος ευκαιριών που σας περιμένει στο διαχειριστικό πεδίο της προστασίας του κυβερνοχώρου.

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα προς μια δυναμική καριέρα στη διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο; Εξερευνήστε σήμερα το bootcamp κυβερνοασφάλειας της Code LabAcademy ή προγραμματίστε μια κλήση με τους ειδικούς μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε σημαντικό αντίκτυπο στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της προστασίας του κυβερνοχώρου. Το ταξίδι σας προς μια ικανοποιητική και λιγότερο "τεχνολογική" καριέρα στην κυβερνοασφάλεια ξεκινά εδώ!


Career Services background pattern

Υπηρεσίες καριέρας

Contact Section background image

Ας μείνουμε σε επαφή

Code Labs Academy © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.