#Γραμμική_παλινδρόμηση
#πρόβλεψη
#ανάλυση_δεδομένων

Γραμμική παλινδρόμηση: Linear Linear: Σύντομη επισκόπηση

12/7/2023

Γραμμική παλινδρόμηση: Linear Linear: Σύντομη επισκόπηση cover image

Η γραμμική παλινδρόμηση μπορεί να ακούγεται περίπλοκος όρος, αλλά στον πυρήνα της είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που μας βοηθά να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε τις σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών.

Τι συμβαίνει με τη γραμμική παλινδρόμηση;

Στην ουσία της, η γραμμική παλινδρόμηση αφορά την εύρεση μιας γραμμής που ταιριάζει καλύτερα σε ένα σύνολο σημείων σε ένα γράφημα. Αυτή η γραμμή μας βοηθά να κάνουμε προβλέψεις. Φανταστείτε να σχεδιάζετε σημεία σε ένα διάγραμμα - υπολογίζουμε την τάση.

Η μαγική εξίσωση:

Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύεται από μια γραμμική συνάρτηση: Y = mX b:

  • Υ: Αυτό που προσπαθούμε να προβλέψουμε (όπως το βάρος σας).

  • X: Αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την πρόβλεψη (όπως το ύψος σας).

  • m: Η κλίση της ευθείας.

  • b: Το σημείο εκκίνησης της γραμμής.

Πώς λειτουργεί;

Σκεφτείτε το ως εξής: Η γραμμική παλινδρόμηση σχεδιάζει μια γραμμή μέσω αυτών των σημείων. Αυτή η γραμμή μας βοηθά να μαντέψουμε το βάρος κάποιου νέου ατόμου απλά γνωρίζοντας το ύψος του.

Παραδείγματα πραγματικής ζωής:

  • Πωλήσεις παγωτού και θερμοκρασία: Θερμοκρασία: Ζεστή μέρα (Χ), περισσότερες πωλήσεις παγωτού (Υ)

  • Ώρες μελέτης και βαθμολογία εξετάσεων: Περισσότερες ώρες μελέτης (Χ), υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις (Υ).

Η διαδικασία:

  • Συλλογή δεδομένων: Συλλέξτε πληροφορίες για τα πράγματα που μελετάτε, όπως το ύψος και το βάρος.

  • Τραβήξτε τη γραμμή: Η γραμμή συνδέει τις τελείες στο γράφημά σας. Αυτό μπορεί να είναι είτε μια επαναληπτική διαδικασία είτε η χρήση ακριβών λύσεων.

  • Κάντε προβλέψεις: Χρησιμοποιήστε τη γραμμή για να προβλέψετε ένα πράγμα με βάση ένα άλλο.

Γιατί έχει σημασία;

Προβλέψεις! Μας βοηθά να μαντέψουμε τα αποτελέσματα με βάση τα υπάρχοντα μοτίβα.

Είναι η βάση για πιο προηγμένη μαγεία δεδομένων.

Προσοχή:

Λειτουργεί καλύτερα όταν η σχέση είναι κάπως ευθεία. Αν είναι παντού, τα πράγματα μπορεί να γίνουν δύσκολα.


Career Services background pattern

Υπηρεσίες καριέρας

Contact Section background image

Ας μείνουμε σε επαφή

Code Labs Academy © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.